GROT


Intresset för biomassa från skogen växer hela tiden. Grenar och toppar samt stubbar kommer att utgöra en viktig del av vår framtida energiförsörjning. För landsvägstransport av biomassan krävs anpassade och rationella påbyggnader för att reducera transportkostnad och miljöpåverkan.


Vi anpassar påbyggnaden efter Dina transportbehov. Kontakta oss eller Din lastbilsåterförsäljare för en närmare diskussion.

 

Vi kan bland annat erbjuda:

  • Sidotippande påbyggnader för grenar och toppar (GROT)
  • Sidotippande påbyggnader för stubbar
  • Sidotippande påbyggnader för skogsflis (flisat GROT)
  • Fasta påbyggnader med/utan sidodörrar för GROT
  • Tillhörande anpassningar för kran

ATRANS i Holmsund

ATRANS affärsinriktning är kundanpassade släpfordon och lastbils-påbyggnationer specialiserade för vägtransporter av skogsbaserade råvaror och produkter (flis, pellets, biobränsle, sågat virke, papper -och pappersmassa, styckegods m m).

 

Kontakt oss

Besökaddress                       

Atrans AB                           
korsvägen 2,                       
91335 Holmsund                

 

Dela vår sida


© 2023 Atrans AB
Information om cookies